Lumavé Familie

Donker en Licht zijn twee zijden van dezelfde medaille.

De Bron (of Het Al of...) heeft ons de keuze gegeven tot twee totaal verschillende wegen. Nu is het tijd om die langzaam weer samen te laten komen.

De leden van de Lumavé familie waren zeker geen lieverdjes tijdens hun leven. Genghis Khan is bijvoorbeeld een van hen. Hij begeleidt mij bij het schrijven van dit artikel.

In hun leven na de dood zetten zij hun manier van doen voort. Gewoon omdat zij niets anders kenden en konden. Zij werden vaak grote stoorzenders bij opschoningen en bemoeilijkten het werk van lichtwerkers daarmee aanzienlijk.De donkere zelfkant van het leven was hun grootste voeding. De krachtigsten onder hen werden Dark Lords genoemd. De Lumave familie is ontstaan door een aantal van deze Dark Lords. Zij hielden zich niet aan bepaalde kosmische wetten, waardoor zij in direct contact gebracht werden met de Bron. 

En daarmee werd de Lumavé familie een feit. Zij waren in ene volledig in contact gebracht met het Licht. En vanuit dit contact kozen zij ervoor om het Licht te begroeten en hun krachten op een andere manier in te zetten, gericht op meer Licht voor de Mensheid. Zij hebben hun nieuwe naam hieraan afgeleid en doorgegeven aan een paar lichtwerkers (Lum - Avé; Licht, wees gegroet).

De Lumavé familie helpt andere leden van de Donker familie om op hun eigen manier en tempo de stappen te maken die nodig zijn voor de trillingsverhoging. Zij maken de overgang naar het volgende stadium van de Overgang gemakkelijker. Bij lichtwerk wordt er bijvoorbeeld vaak een lichtvortex opgeroepen om zielen naar het Licht te brengen. Gezien de moeite die de Donker familie heeft met het treden in het licht (zoals leden van de Licht familie dat zou hebben met treden in een donkere structuur) ging dit voor de Donker familie toch altijd met een bepaalde dwang, zelfs als de donkere zielen er al aan toe waren om het licht tegemoet te treden.

Sinds de lichtpoortactivatie van Hoorn (2006) is hier verandering in gekomen. Nu wordt steeds, zodra er ergens een lichtvortex wordt opgeroepen door de Licht familie, door de Lumavé familie tegelijkertijd een donkere structuur neergezet. Deze structuur brengt zielen van de Donker familie naar het volgende level. Zij hebben hun eigen tempo en hoeven niet direct door naar het Licht.

Mensen die behoren tot de Donker familie hebben meer contact met de donkere kant van het leven en van zichzelf.

Mensen die behoren tot de Licht familie hebben over het algemeen meer contact met de lichte kant van het leven en van zichzelf.

Waar leden van de Licht familie over het algemeen een vrij ambitieus levensplan hebben, zijn de leden van de Donker familie meer geneigd het leven te laten gebeuren. Hierbij kunnen we in deze tijd van stress en druk dus veel van elkaar leren.

We hebben allemaal die donkere kanten en allemaal ook de lichte kanten. We zijn ook allen in staat om deze te herkennen, erkennen en in evenwicht te brengen.  De Maya's hebben dat uitstekend verwoord: "In Lakésh": "Ik ben een andere jij".

De mensen die stammen vanuit de Donker familie hebben het op dit moment erg moeilijk omdat er van hun verlangt wordt dat zij stappen maken om de collectieve trillingsverhoging aan te kunnen. Gelukkig hebben onder andere mensen uit de Licht familie zich bereidt verklaart om deze medemensen te helpen. Zo is er een intensieve uitwisseling ontstaan die een verlichting voor beiden kan betekenen.

Mensen vanuit de Licht familie hebben het vaak moeilijk met alle eisen die aan hen gesteld worden; fysiek, mentaal, energetisch, etherisch en esotherisch. Gelukkig zijn er voor hen leden van de Lumavé familie om ze te leren hoe ze soms ook dingen gewoon op hun beloop kunnen laten gaan, zonder verlies aan zuiverheid, levend vanuit het hier en het nu, en met een duidelijk beeld op onze gezamenlijke toekomst.

Bedenk: We komen van dezelfde Bron en gaan terug naar dezelfde Bron.

In het verleden werd er uitgewisseld door de buitenste auralagen elkaar te laten kruisen. Hierbij ontstond een schemergebied waarin zowel het lid van de Licht familie als het lid van de Donker familie zich prettig genoeg voelde voor de uitwisseling. Ging dit onder de juiste voorwaarden, dan bleef het lid van de Licht familie in het lichte gedeelte van de schemer, en het lid van de Donker familie in het donkere gedeelte van de schemer. In het schemer is het soms echter moeilijk om het onderscheid te maken.

Gelukkig is dit niet meer nodig. Momenteel kan er, door de trillingsverhogingen van 2007, uitgewisseld worden in het "vacuum" tussen de aura's. Bij uitwisselingen op deze manier kunnen beide families in hun eigen aura / energie blijven en zo hun eigen identiteit beter bewaren / bewaken en toch intensief (misschien zelfs wel intensiever dan tevoren) contact maken.

In Lakesh - Peace on Earth

Reina Gyphraime

Nieuwsbrief?
Mail naar reina.beuving@gmail.com